Physo teriminin tıbbi anlamı; pref. Mesane ile ilgili.