Physocephaly teriminin tıbbi anlamı; n. Saçlı deri altında gaz (hava) toplanması.