Phytalbumin teriminin tıbbi anlamı; n. Nebati albümin.