Physostigminism teriminin tıbbi anlamı; n. Physostigmine zehrilenmesi.