Physostigmine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Parasempatomimetik bir alkaloid.