Pilose, Pilous teriminin tıbbi anlamı; a. Kıllı, tüylü.