Pilomotor teriminin tıbbi anlamı; a. Kılları harekete getiren, kılları oynatıcı.