Pilula teriminin tıbbi anlamı; n. Küçük yuvarlak ilaç, hap.