Pilology teriminin tıbbi anlamı; n. Kıl bilgisi, kılbilim, pilloji.