Pilosis teriminin tıbbi anlamı; n. Kılların anormal derecede büyümesi.