Pilonidal teriminin tıbbi anlamı; a. Bir saç yuvası ihtiva eden, içinde saç yuvası bulunan.