Abiochemistry teriminin tıbbi anlamı; n.Gayriuzvi (inorganik) kimya.