Abiogenesis teriminin tıbbi anlamı;

n. Kendiliğinden doğma (türeme), cansız maddeden hayat zuhuruna dair nazariye, abiojenez.

Canlı organizmaların canlı olmayan maddelerden sözde gelişimi. Ayrıca otogenez, kendiliğinden nesil.

1. (Biyoloji) Otogenez olarak da adlandırılır, Dünya'daki canlı organizmaların canlı olmayan maddeden ortaya çıktığı varsayımsal süreç
2. (biyoloji) spontan nesil için başka bir isim Biyogenezi karşılaştırın