Abietin teriminin tıbbi anlamı;

n. biochem. Abietin. a) Çeşitli çam ve köknar türlerinden elde edilen bir reçine, C53H78O8=248,2; b) Abitene diterebentyl, C19H30=258.3 (sıvı bir hidrokarbon).

n. 1. (Chem.) Strasburg terebentin veya Canada balsamından elde edilen bir reçine. Tatsız veya kokusuz, suda çözünmez, ancak alkolde (özellikle kaynama noktasında), güçlü asetik asitte ve eterde çözünür.