Abiological teriminin tıbbi anlamı;

a. 1. Cansızlara ait; 2. Biyoloji ile münasebeti olmayan.

Canlı organizmalarla ilişkili veya türetilmiş değildir.