Abiogenetic, Abiogenous teriminin tıbbi anlamı;

a. Abiojeneze ait.

Yaşayan organizmaların canlı olmayan maddeden gelişimi. Ayrıca kendiliğinden nesil, otogenez denir.