Acidififacation teriminin tıbbi anlamı; n. a) Asitleşme, b) Ekşime, sirkeleşme.