Acidity teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. a) Ekşilik, asitlik, b) Asitlik derecesi, asitlik gücü: pH değeri cinsinden veya litrede equivalent gr. bakımından ifade edilen proton zenginliği.