Acidemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanın asitli hali, kanda asit miktarının fazlalığı, asidemi.