Acidaminuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda aminoasit miktarının fazlalığı, asidaminüri.