Acidimeter teriminin tıbbi anlamı; n. Mayideki asit miktarını ölçme aleti, asitmetre, hidrometre.