Acidimetry teriminin tıbbi anlamı; n. a) Mayideki asit mikatrını ölçme, asit kuvvetini ölçme ilmi; b) Bir asit solüsyonunun ayarlı alkali çözeltisi ile titre edilmesi, Asidimetri.