Acidbase Balance teriminin tıbbi anlamı; biochem. Asitbaz dengesi.