Agnea teriminin tıbbi anlamı; n. tanıma yitimi, Agnozi