Aglossia teriminin tıbbi anlamı; n. chem. a) Bir glükozidin hidroliz sonu verdiği karbon hidrat dışı madde. b) Glükozid molekülünde şeker dışı grup. Aglükon, genin.