Aglaukopsia teriminin tıbbi anlamı; n. Yeşil renk körlüğü.