Agnosia teriminin tıbbi anlamı; n. 1- İşitme yitimi; 2. İdrak yitimi. 3- Eşyayı tanıma yeteneğinin kaybolması.