Agon teriminin tıbbi anlamı; Bir enzimin aktif kısmı