Agnail teriminin tıbbi anlamı; n. 1- Tırnak çıbanı; 2. Dolama, etyaran, panaris, 3. Şeytan tırnağı.