Agminated teriminin tıbbi anlamı; a. kümelenmiş, kümeli