Alabamine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Alabamin, Ekaiodin, Ab sembolü ile bilinen, atom no: 85 ve atom ağırlığı: 221 olan bu element 1931'de "Alabama Polytechnic Institute"de Allison ve arkadaşları tarafından "monatize" içersinde "magneto, optic" metodla keşfedilmiştir. Bu element iyodun bir "homotope"udur. Bu bakımdan halojenler familyasında yer alır.