Akaryote, Akaryota teriminin tıbbi anlamı; n. Nüvesiz, çekirdeksiz (hücre).