Akinesia teriminin tıbbi anlamı; n. Akinezi 1. Hareketsizlik, hareket yitimi; 2. Sistolik kalb vuruşunu takibeden aralık, parasistol