Alalia teriminin tıbbi anlamı; n. Konuşma yeteneğini kaybetme, konuşamama, konuşma noksanlığı.