Ala teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. ALAE) anat. Kanat , kanadımsı çıkıntı.