Akoasma teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. Akoasmata) 1. Ses duyarlık; 2. İşitme sanrısı (hallucination).