Akathisia teriminin tıbbi anlamı; n. Oturma durumun uyanan ve artan bir nevralji, veya "myoclonia" sebebiyle bazı hastalarda görülen oturma güçlüğü.