Allelemorphis teriminin tıbbi anlamı; n. Kalıtımla ilgili değişken ve zıt karakterler, uzunluk ve kısalık gibi.