Allantoin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Henüz doğmamış çocukların idrarından, alantoik sıvıdan ve bazı bitkilerden elde edilen bir ilaç olup yara ve ülserlerin tedavisinde kullanılır.