Allen-Doisy Test (Allen_Doisy Deneyi) teriminin tıbbi anlamı; biochem. Laboratuvar Hayvanlarında, estrojenik hormon belirtimi amacı ile uygulanan ve dölyolu (vagina) salgısında karnileşmiş epitel hücrelerinin (Carnification) araştırılmasına dayanan bir test (Negatif sonuçta yalnız lökositler görülür).