Allantotoxicon teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Alantotoksikon, sucuk zehiri: Bozulmuş sucuklarda beliren bir ptomain.