Allelocatalysis teriminin tıbbi anlamı; n. Bir bakteri kültürünün aynı tip hücre katılmasiyle aktivasyonu, alelokataliz.