Allelomorph teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Solüsyon halinde izomerler karışımında ilk ayrılan veya billurlaşan izomeri, alelomorf.