Allantoidoangi Opagous Twin teriminin tıbbi anlamı; Yalnız göbek damarları ile birleşmiş olan ikizler;