Allochezia, Allochetia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Barsaklardan, anus'dan gaita dışında maddeler gelmesi; 2. Anormal bir mecradan gaita (dışkı) çıkarılması.