Allogene teriminin tıbbi anlamı; n. Resesif alelomorf.