Allochromasia teriminin tıbbi anlamı; n. Saç ve deirde renk değişimi.