Allobarbitone teriminin tıbbi anlamı; n. Orta şiddette ve etki süresi çok uzun olmayan bir barbiturat.