Alleviative teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Teskin edici, hafifletici; 2. Ağrı kesici ilaç, müsekkin, anodin.