Allochiria, Allocheria teriminin tıbbi anlamı; n. deride herhangi bir noktada alınan tesirin simetrik olarak mukabil noktada hissedilmesi ile vasıflı duygunluk bozukluğu, alokiri.